Looduslikud Rohumaad

Mis on looduslik rohumaa?

Looduslik rohumaa on külvikordade süsteemis mitteolev maa, mida kasutatakse haljasmassi või heina tootmiseks või karjatamiseks (taimestik kasvab külvatuna või isekülvina).

Milles seisneb looduslike rohumaade väärtus?

Looduslikud rohumaad on looduslikult väga mitmekesised:

· seal on rikkalikult lilli ja taimi,

· rikkalikult putukaid (putukad ôhutavad pinnast, tolmendavad taimi, aitavad kontrollida kahjureid, on lindudele söögiks),

· rikkalikult liblikaid,

· rikkalikult lindusid.

Looduslikud rohumaad on atraktiivsemad kohalikele elanikele ja külalistele. Need maastikud on osa meie kultuuripärandist. Looduslikud rohumaad pakuvad paremat ja mitmekülgsemat toitu piimalehmadele, mille tulemuseks on tervislikumad ja parema kvaliteediga piimatooted.

Mis neid ohustab?

Iga aastaga väheneb looduslike rohumaade pind ja seega väheneb ka looduslik mitmekesisus: Igal aastas küntakse üles looduslikke rohumaid monokultuurseks rohupõlluks. Veel aastal 2000 oli palju looduslikke ja liigirikkaid (liblikad, linnud, taimed ja putukad) mittepõllumajanduslikke maid. Intensiivse põllumajandusega võetakse kasutusele kõik maad, maastikud muutuvad monotoonseks, väheneb lindude ja putukate arvukus.

Kuidas hoida looduslikke rohumaid?

· Mitte künda ega uuendada looduslikku rohumaad.

· Niita pärast 15. juulit.

· Mitte kasutada keemilisi väetiseid ega keemilisi taimekaitsevahendeid.