Kes Me Oleme?

Kes me oleme?

MTÜ Roheline Läänemaa koondab inimesi, kes hoolivad Haapsalu ja Läänemaa looduse käekäigu eest ja soovivad selle kaitseks midagi konkreetset ära teha. Leiame, et Läänemaa looduslik mitmekesisus on rikkus, mis teeb siinse elu elamisväärseks ja nauditavaks – nii kohalikele kui külalistele. Meie sooviks on seda rikkust säilitada.

Meie MTÜ asutati 9. mail 2018 ja hetkel on meie liikmete arv 7 (seis: jaanuar 2019). Juhatuse liikmeteks on Kätlin Tamm, Miranda Klaij, Jane Õispuu ja Enn Kaljo.

Milleks selline MTÜ?

Leiame, et pikka aega on Eesti ja sealhulgas Läänemaa kodanikuühiskond olnud liialt passiivne, et kaasa rääkida meid ümbritsevat keskkonda puudutavates küsimustes. Seepärast oleme võtnud endale ülesandeks

· hoida silm peal Läänemaa looduskeskkonnal, selle probleemkohtadel ja vastavatel otsustusprotsessidel kohalikul tasandil;

· teavitada inimesi elurikkust ohustavatest otsustest ja tegudest Läänemaal ning äratada neis huvi keskkonnaalaste teemade vastu;

· pakkuda välja lahendusi, teha koostööd kohaliku omavalitsuse ning teiste organite ja organisatsioonidega, et osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel.